Category: WONGPANIT LAMLUKKA PART.LTD.

บริการทำลายเอกสารที่เป็นความลับ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์พาณิชย์ ลำลูกกา

บริการทำลายรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต์ รับทำลายอุปกรณ์อุตสาหกรรม       บริการทำลายรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต์ บริการทำลายเครื่องมือ-เครื่องจักร บริการทุบ รื้อถอนอาคาร รับซื้อซาก-รีไซเคิล รับทำลายอุปกรณ์อุตสาหกรรม รับประมูลของเก่า ปทุมธานี บริการทำลายอุปกรณ์เก็บข้อมูล บริการทำลายอุปกรณ์เก็บข้อมูล Hard Disk ทำลายเอกสาร กำจัดอุปกรณ์ สิ่งของ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ยานยนต์ และอุปกรณ์อุตสาหกรรม มีการบริหารงานและดำเนินการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีคุณภาพ บริการทำลายถัง LPG บริการทำลายรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต์       ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์พาณิชย์ ลำลูกกา       บริการทำลายเอกสารที่เป็นความลับ ด้วยเครื่องมือทำลายที่ทันสมัย และความรับผิดชอบที่ปลอดภัย ใช้ประโยชน์ในการบดทำลายเอกสารความลับ เช่น statement ธนาคาร เอกสารทางบัญชี คำสั่งพิพากษาศาล สำนวนสอบชั้นอัยการ เอกสารจากสถานทูต เอกสารความลับจากหน่วยงานราชการต่างๆ หน่วยงานทหาร กระทรวง กรม ข้อสอบมหาวิทยาลัย และเอกสารจากภาคเอกชน    
Read More »