Category: KULTHORN CO.LTD.

จำหน่ายปั๊มนํ้าอุตสาหกรรม ปั๊มนํ้าอุตสาหกรรมคุณภาพดีราคาถูก

ปั๊มนํ้าอุตสาหกรรม        ปั๊มน้ำ ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญของการใช้น้ำในหลาย ๆ สถานที่และในปัจจุบันแบ่งกลุ่มในการใช้งานคร่าวๆ เป็น 2 กลุ่มเช่น ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม และ ปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม จะเป็นที่นิยมในกลุ่มของในโรงงานหรือพื้นที่อุตสาหกรรมทั้งหลาย ในส่วนของปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย จะเป็นที่นิยมใช้ สำหรับที่อยู่อาศัย เช่น บ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮ้าส์  เป็นต้น       ทั้งนี้กุลธรได้จําหน่ายปั๊มนํ้า ปั๊มนํ้าหอยโข่ง ปั๊มนํ้าแซร์ ปั๊มนํ้าอุตสาหกรรม ปั๊มนํ้าสําหรับการเกษตร ปั๊มนํ้าไทยโก้ ปั๊มนํ้าสําหรับที่อยู่อาศัย ปั๊มจุ่มใบพัดแบบเปิด กุลธรไม่ได้หยุดยั้งการหาสินค้าที่ดี อื่นๆให้กับตลาด เรายังคงค้นหานําสินค้า เทคโนโลยีใหม่ๆ จากทั้งในและต่างประเทศมาเผย แพร่ให้กับประเทศไทย โดยนอกเหนือจากการจําหน่ายสินค้าจากโรงงาน ทั้งยังให้คําปรึกษา ด้านห้องเย็น บริการจัดหาอะไหล่และเครื่องมืออุปกรณ์ช่างอย่างครบวงจรในที่เดียวโดยที่ท่านสามารถติดต่อเราหรือดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.kulthorneng.com และ kulthornpump.brandexdirectory.com   ปั๊มน้ำสำหรับอุตสาหกรรม ปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย บริษัท กุลธร จำกัด  
Read More »