Category: A.N.G. MANAGEMENT AND SERVICES CO. LTD.

จ้างแม่บ้านรายเดือนดีอย่างไร โดย เอ.เอ็น.จี.แมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิสเซส บจก.

การบริการทำความสะอาดโรงพยาบาล หรือสถานประกอบการที่ควบคุมเชื้อ      สถานประกอบการที่ต้องให้ความสำคัญในการควบคุมเชื้อ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคู่ไปกับการดูแลความสะอาด เพื่อให้สถานประกอบการได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย เช่น โรงพยาบาล สถานประกอบการด้านอาหาร หรือสถานประกอบการปลอดเชื้อ      เรามีทีมงาน ที่มีความรู้ ความสามารถ ผ่านการฝึกอบรม ที่จะปฏิบัติในสถานประกอบการที่ท่านต้องวางใจ ให้สอดคล้องกับระบบงานของท่าน ทั้งในเรื่องของ IC, HA, JCI พร้อมน้ำยาทำความสะอาดเคมีภัณฑ์ ที่พร้อมต่อการทำความสะอาดในที่ๆต้องควบคุมเชื้อ กับอุปกรณ์ เครื่องมือทำความสะอาดที่ทันสมัย และมีทีมงานสนับสนุนด้านการฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะเฉพาะด้านอย่างสม่ำเสมอ      การบริการทำความสะอาดโรงพยาบาล หรือสถานประกอบการที่ควบคุมเชื้อ ปัจจุบันมีโรงพยาบาลจำนวนมากที่ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทั่วไป สถานที่ตั้งส่วนใหญ่อยู่ในแหล่ง ชุมชน ทั้งในกรุงเทพฯ และตามจังหวัดต่างๆ งานทำความสะอาดที่เน้นความสะอาดและสุขอนามัยสูงเป็นพิเศษ  อุปกรณ์และเครื่องมือทำความสะอาดที่ได้มาตราฐานเหมาะกับการทำความสะอาดเป็นการเฉพาะ  ตลอดจนพนักงานได้รับการฝึกฝนในการการทำความสะอาดรอบบริเวณภายใน และภายนอกอาคาร พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาด อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงโต๊ะ เก้าอี้โรงพยาบาล หรือสถานประกอบการที่ควบคุมเชื้อ ข้อดีของการจ้างแม่บ้านแบบรายเดือน       – การจ้างแม่บ้านรายเดือนคุ้มค่ากว่า และประหยัดกว่าการจ้างแม่บ้านแบบรายวัน       – มั่นใจในความสะอาด เนื่องจากแม่บ้านมีความเป็นมืออาชีพ และมีอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงาน       –
Read More »

เคล็ดลับในการทำความสะอาดสำนักงาน โดย เอ.เอ็น.จี.แมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิสเซส บจก.

การทำความสะอาดสำนักงานดีอย่างไร ?         หากพูดถึงสำนักงานหรือออฟฟิศแล้ว นั่นคือสถานที่ที่มีคนจำนวนมากทำงานอยู่ร่วมกันหลายคน เพราะฉะนั้นเรื่องของความสะอาดจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะช่วยส่งผลดีต่อสุขอนามัยของผู้ทำงาน ช่วยทำให้บรรยากาศในการทำงานน่าอยู่และสดชื่น อีกทั้งยังส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร โดยปัจจุบันการทำความสะอาดสำนักงานไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป เนื่องจากมีบริการทำความสะอาดสำนักงาน บริการทำความสะอาดอาคาร บริการจัดส่งพนักงานทำความสะอาด บริษัทรับทำความสะอาด บริการแม่บ้านรายเดือน บริการแม่บ้านทำความสะอาดประจำออฟฟิศแบบรายวัน รายสัปดาห์ นอกจากการจ้างบริษัททำความสะอาดแล้ว วันนี้ บริษัท เอ.เอ็น.จี.แมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด มีเคล็บลับในการทำความสะอาดสำนักงานได้ด้วยตัวเองให้น่าอยู่มาฝาก ดังนี้ – ทำการจัดระเบียบเอกสาร หรือเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ โดยเก็บเข้าแฟ้ม เก็บเข้าชั้นวางเอกสาร การจัดเก็บแฟ้มเข้าตู้เก็บเอกสาร – รักษาความสะอาดพื้นที่บริเวณโต๊ะ ทีนั่งของตัวเองไม่ให้มีคราบฝุ่น – ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานอยู่เสมอ โดยการเช็ดฝุ่น หรือปัดฝุ่น – ทิ้งขยะลงในถังขยะ และทิ้งให้ถูกที่ การบริการทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน บริการแม่บ้านทำความสะอาดประจำ อาคาร สำนักงาน บริษัท เอ.เอ็น.จี.แมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด         บริการทำความสะอาดอย่างครบวงจร
Read More »